Villkor

Villkor & beställningsinformation
Var noga med att läsa igenom våra beställnings och leveransvillkor nedan innan ni gör er beställning. Skulle något vara oklart är ni välkomna att kontakta oss.
Efter lagd beställning skickas orderbekräftelse till vald emailadress. Vid fakturabetalning är ordern inte avslutad förrän kreditupplysning är gjord av markisgrossisten.se

VILLKOR

Reklamation
Markisgrossisten.se lämnar inga otydliga garantier med särskilda villkor. Vi tillämpar Konsumentköplagen och vill i första hand lösa eventuella reklamationer genom kontakt med kunden. vi följer Allmänna Reklamationsnämndens beslut. Tvister skall avgöras i svensk domstol. info@markisgrossisten.se

Ingen ångerrätt
Eftersom våra varor är måttbeställda enligt varje kunds specifikationer lämnar vi ingen ångerrätt.

Avbeställningsavgift
Om kunden häver köpet innan varan levererats förbehåller sig webbmarkis.se rätten till avbeställningsavgift motsvarande 50% av ordervärdet.

Leveransvillkor
Markiserna levereras fraktfritt till din dörr medbilfrakt. Markiserna levereras inom 10 arbetsdagar från fabrik efter godkänd beställning. Transportören kontaktar dig innan leveransen varför det är viktigt att du lämnar ett telefonnummer där du lätt kan nås.

Fraktskador
Eventuella fraktskador eller försenad leverans reklameras till markisgrossisten.se som sedan löser frågan i samarbete med transportören.

Kreditupplysning
Om du väljer att betala mot faktura förbehåller sig markisgrossisten.se rätt ta kreditupplysning på dig som kund.

Betalningsvillkor
Du väljer mellan att betala med Visa/Mastercard eller att få faktura efter leverans.
Betalningsvillkor: 10 dagar. Vid sen betalning debiteras dröjsmålsränta med 2 % per månad samt lagstadgade avgifter.
Frakt
Vi skickar dina varor med olika fraktbolag beroende på varuslag, vikt och storlek. Varor skickas antingen från vårt lager eller direkt från våra leverantörers lager.
Leverans skickas till närmaste postkontor/serviceställe alternativt direkt hem till dig.
För alla leveranser gäller transport fram till adressen på körbar väg. Vid avlastning måste varorna inspekteras av mottagare samt kvitteras. Om några skador kan synas på emballage eller på varan vid mottagandet ska detta noteras på fraktsedeln innan du kvitterar fraktsedeln. Fraktbolag ställer ej av gods utan kvittens av kund eller annan ansvarig mottagare. Vid leverans till öar som saknar broförbindelse avtalas leverans särskilt för pris, leveranstid och leveranssätt. Vid önskemål om leverans till skärgårdsö levererar vi till närmsta kajplats på fastlandet där kund får ta emot leveransen och sedan själv ombesörja för vidare transport till ö. Vissa produkter kan krävas hjälp av t ex hjullastare, kranbil vid avlastning. Kunden står själv för de eventuella kostnader som kan tillkomma vid avlastning. Det är därför viktigt att du som kund planerar mottagandet av varorna i förväg.

Beställningar levereras endast inom Sverige. (om inte annat avtalats)
Leveranstid
markisgrossiten.se har som mål att skicka inom 10-15 arbetsdagar från det att beställningen mottagits när det gäller måttanpassade produkter.

Garantier & reklamationer
Samtliga varor hos markisgrossisten.se innefattas av garantier. Vi följer de regler som omfattas av Konsumentköplagen. Se www.konsumentverket.se för mer information. Garantivillkoren gäller i Sverige. Dittsolskydd produkter levereras med de garantier som våra tillverkare eller leverantörer erbjuder. Kund kan icke åberopa någon ytterligare produktgaranti från Dittsolskydd. För måttbeställda produkter gäller följande garantitider:Markiser 3år
Persienner 3år
Lamellgardiner 3år
Plisségardiner 3år
Motorer 5år
Automatik 5år
Generellt täcker garantin endast ursprungliga fel, dvs. fel som fanns i varan vid leverans. I garantiärenden vid t ex felmontering eller handhavandefel måste vi via våra leverantörer debitera dig de kostnader som eventuellt uppstår. Detta gäller även i de fall då något fel inte har kunnats konstateras på varan eller då du orsakat skadan själv. Kom ihåg att spara fakturan då den fungerar som garantibevis. Om betalning skett genom något av våra andra betalalternativ så måste du istället spara orderbekräftelsen som du får via e-post när du lagt din beställning hos oss, den fungerar i dessa fall som garantibevis.
Tvist
Konsument
Vid eventuell tvist har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Du hittar dem på http://www.arn.se.
Företag
Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor och därmed sammanhållande rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt svensk lag. Om vid tvist värdet av vad som yrkas uppenbart inte överstiger tio gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall tvisten avgöras av ensam skiljeman som på parts begäran utses av Stockholms Handelskammare.
8. FORCE MAJEURE
markisgrossisten.se är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl. a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, terrorism, krig, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof. I force majeure ingår myndighets beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t.ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden samt om bolaget blir utsatt för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.